Naar de inhoud Naar de footer

Een jaar van samenwerking en toekomstplannen

Peter-Paul Solkesz, voorzitter van de Ondernemersvereniging Den Helder, kijkt terug op een bewogen jaar en deelt zijn visie op de toekomst. Als voormalig voorzitter van de Helderse Ondernemersvereniging heeft hij, samen met vele anderen, in 2019 de ambitieuze stap gezet om alle lokale Ondernemersverenigingen te verenigen. Dit streven, ondanks enkele vertragingen door de coronacrisis, is succesvol tot stand gekomen. Nu leidt hij als voorzitter de verenigde Ondernemersvereniging Den Helder.

Peter-Paul: “Het afgelopen jaar kende een significant hoogtepunt: het uitstellen van de renovatie van de Kooybrug. Onze inspanningen waren gericht op het beter organiseren van dit project
om de impact op de regio te minimaliseren. Door als één vereniging naar buiten te treden, hebben we een krachtigere stem. We erkennen de noodzaak van de renovatie, maar streven naar een aanpak die minimale overlast veroorzaakt.’’ Een ander belangrijk aspect in Den
Helder is de ontwikkeling van het maritieme cluster, met extra aandacht voor de haven. Als belangrijke stakeholder werkt de Ondernemersvereniging nauw samen met andere regionale partijen om invloed uit te oefenen op relevante besluitvorming. Kijkend naar de toekomst, is het streven van de Ondernemersvereniging, het opzetten van een Economic Board. Deze board zal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de Economische (kansen)agenda voor de regio. Solkesz benadrukt het belang van deze agenda: “Regionale verschillen in Nederland zijn soms charmant, soms problematisch. Het is essentieel om ongewenste verschillen aan te pakken en dat vereist significante aanpassingen in het rijksbeleid.” Deze Economische agenda, gesteund door de regio Noord-Holland Noord, beoogt investeringen in cruciale onderwerpen zoals mobiliteit en scholing. “Ons doel is om gezamenlijk te werken aan een sterker, meer verenigd Den Helder en haar omgeving, waarbij we de middelen van de regio optimaal benutten voor duurzame groei en ontwikkeling,” concludeert Solkesz met optimisme over de toekomst van de regio.