Naar de inhoud Naar de footer

Ons doel is om de stad, de haven en de zee met elkaar te verbinden.

BOUWEN AAN EEN STERKE MARITIEME TOEKOMST
In het kloppende hart van de Nederlandse maritieme activiteit,
Den Helder, speelt Maikel Kivits een cruciale rol als hoofd van
de havenactiviteiten voor Peterson Den Helder. Met ruim 15 jaar
ervaring in de sector heeft hij zijn sporen verdiend en draagt
hij bij aan het succes van deze bloeiende havenstad. Samen
met Evert van den Broek, werkend voor Damen Shipyards, is
hij verantwoordelijk voor de haventak van Ondernemersvereniging
Den Helder, waar ze zich richten op het versterken
van de maritieme economie en stadsontwikkeling.

Onlangs is door het Ministerie van Defensie, Provincie Noord-Holland en Gemeente Den Helder een bestuursakkoord ondertekend waarin een integrale aanpak voor de verdere (economische) ontwikkeling van de (zee)haven van Den Helder en haar directe omgeving is vastgelegd. Onderdeel hiervan is ook het verbeteren van de bereikbaarheid van Den Helder en Texel en
meer specifiek het havengebied. Het georganiseerd bedrijfsleven heeft in de aanloop naar dit bestuursakkoord op verschillende manieren haar bijdrage aan de inhoud hiervan geleverd en blijft betrokken bij de verdere uitwerking hiervan. De maritieme speerpunten vanuit het bedrijfsleven zijn het realiseren van een gezamenlijk maritiem onderhoudscluster met de Koninklijke Marine. Met de groeiende investeringen van Defensie biedt dit nieuwe kansen voor de haven van Den
Helder. De ontwikkeling van infrastructuur, personeel, onderwijs en innovatie, evenals civiel-militaire samenwerking, spelen allemaal een rol bij het benutten van deze kansen. Daarnaast, binnen de beperkte geografische mogelijkheden van de zeehaven, is het optimaliseren van de logistieke ondersteuning van offshore Olie & Gas activiteiten en de toekomstige logistieke ondersteuning en onderhoud van windparken op zee een ander speerpunt van het georganiseerd bedrijfsleven. Maikel Kivits benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak: “Nu we als ondernemersvereniging zijn gefuseerd, hebben we te maken met alle partijen in zowel de stad als de regio. We moeten hier samen uitkomen. Door als één Ondernemers Vereniging de diverse belangen te behartigen en onder de aandacht te brengen van de betrokken partijen kunnen we grote stappen voorwaarts maken.