Naar de inhoud Naar de footer

Positief advies hotel Kleine Werf op Willemsoord

Den Helder – Om Willemsoord te ontwikkelen tot een levendig deel van het Stadshart is op locatie De Kleine Werf een hotel voorzien met 95 kamers. Dit plan wordt ontwikkeld door Zeestad. Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure moest een onderbouwing aan de ladder voor duurzame verstedelijking worden opgesteld. Bureau Stedelijke Planning (inmiddels opgegaan in Sweco) heeft deze ladderonderbouwing verzorgd. Uit de rapportage blijkt dat de behoefte aan de hotelontwikkeling naar de toekomst toe aannemelijk is. “Het is aan de markt om te komen met een onderscheidend initiatief”, luidt de conclusie. Het Helderse college overweegt de kansen voor een kwalitatief onderscheidend hotelconcept en beraadt zich over het vervolg van de ontwikkeling van project De Kleine Werf.

In 2021 leverde adviesbureau BSP een eerste ladderonderbouwing op waarna bureau Horwath HTL een second opinion maakte. Dit gebeurde in opdracht van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Helder (KHN), dat kritisch was over de hotelontwikkeling. Vervolgens heeft Zeestad opdracht gegeven voor een actualisatie van de rapportage van BSP. Dit is gebeurd in overleg met Horwath HTL. “De actualisatie van de rapportage van 2021 was nodig, niet alleen omdat deze rapportage op onderdelen onvoldoende duidelijk was maar vooral ook omdat de effecten van de Corona-maatregelen op de sector destijds niet goed ingeschat konden worden. Inmiddels heeft degelijk onderzoek kunnen plaatsvinden”, meldt het college.

Het bestuur van KHN heeft het proces gevolgd en ook via de second opinion van bureau Horwath HTL een inbreng gehad in het resultaat. “Het bestuur van KHN heeft aangegeven nu tevreden te zijn met de uitkomst van het proces en zal de rapportage via een nieuwsbrief delen met de leden van de vereniging.” Dat schrijft het college naar de Helderse gemeenteraad. Ook het college stelt vast dat de actualisatie van de ladderonderbouwing uiteindelijk goed is afgerond.

Bron: Regio Noordkop