Naar de inhoud Naar de footer

Werk aan Kooybrug mogelijk jaar uitgesteld. ’Samenloop met werkzaamheden NS ongelukkig en is alleen te voorkomen door het project opnieuw in te plannen’

De renovatie aan de Kooybrug is tot nader order uitgesteld. Dat heeft minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) besloten. Naar verwachting zal het nog wel een jaar duren voordat de werkzaamheden aan de Basculebrug over het Noordhollandsch Kanaal van start gaan.

„De eerder geplande uitvoering van het project heeft geleid tot veel onrust en zorgen”, zo schrijft Harbers vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

„De zorgen over de bereikbaarheid van Den Helder zijn geuit zowel door de regionale bestuurders als door de ondernemers in de regio. Een belangrijke overweging om het project uit te stellen is de samenloop van de renovatie van de Kooybrug met de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder.”

Tussen zaterdag 11 en maandag 20 november rijden er geen treinen op het traject Heerhugowaard-Den Helder. Dat is precies in de periode waarin er aan de twee rijbanen van de Kooybrug (N99) zou worden gewerkt.

„Het feit dat in deze regio het aantal verbindingen tot Den Helder beperkt is tot twee wegen en één spoorlijn heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van de regio sterk onder druk komt te staan bij samenloop van de werkzaamheden aan spoor en de Kooybrug. Deze samenloop is ongelukkig en is alleen te voorkomen door de renovatie van de Kooybrug uit te stellen en het project opnieuw in te plannen. De werkzaamheden van ProRail zullen wel doorgang vinden.”

Afstemming

De betrokken partijen hebben reguliere afstemming in het zogeheten Regioregie. „Dit is een afstemmingsoverleg tussen overheden. Hulpdiensten en openbaar vervoerders adviseren hierbij. Hier worden toekomstige werkzaamheden besproken en op elkaar afgestemd. In dit overleg was de samenloop van de werkzaamheden helaas niet vanaf het begin opgemerkt.”

Harbers noemt de zorgen van ondernemers begrijpelijk. „Rijkswaterstaat zal over het vervolgproces van de werkzaamheden in contact blijven met de ondernemers.”

N99

Rijkswaterstaat (RWS) zal in de tussenliggende periode wel starten met het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden waarbij de N99 niet hoeft te worden afgesloten. ’Over de eventuele hinder wordt de regio op korte termijn geïnformeerd’, aldus de minister.

De werkzaamheden aan de Kooybrug zouden afgelopen maandag van start gaan. Op het laatste moment, zondagavond, werd besloten om de renovatie uit te stellen.

Dit gebeurde onder meer nadat CDA’er Harmen Krul Kamervragen stelde samen met Daniel Koerhuis (VVD), de Noordkop-gemeenten een brief schreven aan de VVD-minister én de regionale ondernemersverenigingen middels een kort geding de druk op Harbers opvoerden om het werk aan de Basculebrug op te schorten.

In de beantwoording van de vragen van Krul en Koerhuis maakt de minister vrijdag duidelijk dat een tijdelijke noodbrug ook in de toekomst geen optie is.

„In de omgeving van de Kooybrug is geen fysieke ruimte om een tijdelijke brug te plaatsen die de functie van de Kooybrug over kan nemen, zonder daarbij de vaarweg volledig te stremmen en grootschalig aansluitende infrastructuur aan te leggen. Bovendien dient een nieuwe aansluiting met de N9 gecreëerd te worden, welke de doorstroming op de N9 verstoort.”

Knokken

Kamerlid Harmen Krul reageert verheugd op het bericht over het uitstel voor onbepaalde tijd. „Het was ontzettend knokken, ook hier in Den Haag. Nu dit het resultaat is, voel ik vooral opluchting. Voor alle ondernemers en inwoners van de Kop die afhankelijk zijn van de Kooybrug. Groot compliment ook aan de ondernemers die zich zo verenigd hebben. We hebben er samen voor gestreden. En zo zie je maar: een losse vinger kun je breken, een gebalde vuist niet. Ik zal het komende jaar de vinger aan de pols houden dat Rijkswaterstaat bij de nieuwe plannen wél rekening houdt met de inwoners van de Kop.”

De Helderse burgemeester Jan de Boer gebruikt vrijdagavond in reactie op het nieuws eveneens het woord ’opluchting’. „Een juichstemming is het ook weer niet. Ik ben vooral opgelucht dat er nu de tijd genomen kan worden om dit met z’n allen goed te plannen. Want overlast gaat het geven. Dat doet onderhoud altijd.”

Moedig

De Boer had vrijdagmiddag een overleg met Harbers, waarin de minister het besluit toelichtte. „Het is een moedig en rechtvaardig besluit. Moedig dat je bijstuurt als alles reeds is gepland. In de planning was rekening gehouden met het vaarseizoen en het toerisme. Ik reken om die reden op uitstel van zeker een jaar. Dit moet je niet in de zomer doen. Verder hoop ik op bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat. We hadden eerst vuurtoren Lange Jaap, nu Kooybrug en straks de TESO-bruggen. We gaan elkaar nog hard nodig hebben de komende jaren. Nu werden we verrast. Dat willen we niet nog een keer.”

Het langdurig uitstel van de Kooybrug-renovatie heeft ogenschijnlijk geen gevolgen voor de vervanging van de Stolperbasculebrug die in 2024 van start gaat. Daar wordt de bereikbaarheid tijdens de bouw gegarandeerd doordat de huidige brug in gebruik blijft. Pas als de nieuwe Stolperbrug in gebruik is genomen, wordt de oude brug gesloopt.

Bron: NoordHollands Dagblad